Circuit Breaker Testing

Egil 
ระบบวิเคราะห์ Circuit Breaker

• สำหรับการทดสอบกำหนดเวลาเบรกเกอร์1เฟส
• ง่ายมากต่อการใช้งานและความน่าเชื่อถือ
• ระยะเวลาแยกสำหรับการวัดและการติดต่อเสริม
• ช่องวัดอนาล็อกสำหรับ transducers 
• การวัดความต้านทานแบบไดนามิก

 


TM1700 
วิเคราะห์ Circuit Breaker

• ใช้ทดสอบ Circuit Breaker ด้านเวลาในการทำงาน
และการเคลื่อนที่ของหน้าสัมผัสได้สูงสุด2break/phase
• มีช่องจับเวลา 24 ช่อง สำหรับหน้าจอสัมผัส main/reisitor/auxillary
• สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ CABA Win ได้
• มีให้เลือกควบคุมโดย PC หรือ built-in controller

Oden 
ระบบหัวฉีดหลักในปัจจุบันการทดสอบ

• ระบบmodular แบบพกพา
• ช่วงการประยุกต์ใช้การทำงานแบบกว้าง 
• ขึ้นไปยังoutput kA8

Oden AT 
ระบบการทดสอบหัวฉีดปัจจุบัน

• ระบบหัวฉีดหลักกับการทดสอบสวิตช์และCT
• ออกแบบ Modular กระแสเอาต์พุตเทียบกับหน่วย
• กะทัดรัดพกพาสะดวกในห้องสวิตช์ที่มีพื้นที่จำกัด
• ฟังก์ชั่นที่ไม่ซ้ำกัน I/30 ยอมให้กระแสที่จะถูกตั้ง
  ไว้ล่วงหน้าโดยใช้ปัจจุบันต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้ตัว
  อย่างการทดสอบความร้อนจึงช่วยลดความเสีย
  หายของผลการทดสอบ

 
Megger , Programma , Salisbury , SEL(schweitzer) , Vanguard instruments , CATU , Alber
copyright© megger test thailand limited 2011.®All rights reserved